Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Vă rugăm să urmăriţi cele două spoturi ce prezintă modul de fabricaţie a pâinii în fabrica Senapan
27/02/2015
Anunț de presă privind începerea proiectului
01/11/2023
Arata toate

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

BENEFICIAR: SC AGROSEMCU SRL

Valoarea totală a proiectului a fost de 913.824,80 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Infrastructura Mare este de 409.739 lei, echivalentă cu 55 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele preconizate prin achizitia echipamentului – sistem fotovoltaic cu putere instalata de 199,3 kw, sunt:

  1. Dobandirea independentei energetice prin productia de energie verde din surse regenerabile necesara consumului propriu ;
  2. Reducerea cantitativa si procentuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv reducerea procentuala reala de gaze de emisii cu efect de sera RGES sa fie > 50%.