Timber by EMSIEN 3 Ltd BG
Anunț de presă privind începerea proiectului
01/11/2023
Arata toate

Anunț de presă privind finalul proiectului

SC AGROSEMCU SRL, cod de identificare fiscală 15501204, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/957/2003, cu sediul în Prahova, Oras Urlati, Str. Independentei, Bl.68, Sc.A, etaj P, ap.2, județul Prahova, România, a finalizat proiectul RUE25, cod smis 159419, intitulat:

O.S.11.1 POIM Eficienta energetica si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al intreprinderii, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în baza Contractului de finanţare nr.1787 din data de 25.01.2023, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare.

Valorea totală a proiectului

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 913.824,80 lei, din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Infrastructura Mare este de 409.739 lei, echivalentă cu 55 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Rezultatele preconizate prin achizitia echipamentului – sistem fotovoltaic cu putere instalata de199,3 kw, sunt:

  1. Dobandirea independentei energetice prin productia de energie verde din surse regenerabile necesara consumului propriu ;
  2. Reducerea cantitativa si procentuala a emisiilor de gaze cu efect de sera, respectiv reducerea procentuala reala de gaze de emisii cu efect de sera RGES sa fie < 50%.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara Masuri de îmbunatatire a eficientei energetice si stimularea utilizarii energiei regenerabile.

Date de contact beneficiar:

Persoană de contact:
Semcu Alexandru – Ionut
Tel: 0720060033, e-mail: alexandru@senapan.ro